{title}

Zelfstudie

Voor het aanleren van de theorie hebben wij de juiste leermiddelen beschikbaar, namelijk de theorie-set.

Deze theorie-set bestaat uit:

- theorieboek

- 4 maanden onbeperkt online oefenen.