{title}

Wat je moet meenemen

Wat je moet meenemen naar de tussentijdse toets en het praktijkexamen:


• Geldig identiteitsbewijs. 
• De uitnodigingsbrief. 
• RIS boek met daarin het ingevulde formulier "zelfreflectie".