Autisme en ADHD

Onze rij-instructeur Chris heeft met succes de cursus “basiskennis en vaardigheden autisme & ADHD” afgerond bij Spectrum Nederland.

Na het volgen van deze cursus is een rij-instructeur beter in staat om met een leerling met autisme of ADHD om te gaan.

Hij kan signalen van overbelasting, overprikkeling, impulsiviteit en concentratieverlies bij de leerling herkennen en beschikt over een aantal handvatten hoe hiermee tijdens de rijles om te gaan. Zodoende is hij beter in staat om leerlingen met deze bijzondere beperkingen te begeleiden om zo de weg naar het rijbewijs toch succesvol te laten verlopen!